Mariager skole

I november 2013 lavede Vi-Ka Teknik deres hidtil største tyndfilms solcelleanlæg på Mariager skole.

Dette solcelleanlæg er på 97,5kWp, som er monteret som et øst/vest solcelleanlæg, med lige mange solcellemoduler på begge sider.

Alle solcellemodulerne er koblet til en stor centralinverter fra Fronius, sådan en stor inverter producerer til tider en del varme. Der er derfor lavet en løsning således at skolen kan udnytte varmen fra inverteren når det er nødvendigt ellers bliver den varme luft blæst ud i det fri.

Solcelleanlægget producerer årligt 76.495kWh.