Referencer

I november 2013 lavede Vi-Ka Teknik deres hidtil største tyndfilms solcelleanlæg på Mariager skole.

Dette solcelleanlæg er på 97,5kWp, som er monteret som et øst/vest solcelleanlæg, med lige mange solcellemoduler på begge sider.

Alle solcellemodulerne er koblet til en stor centralinverter fra Fronius, sådan en stor inverter producerer til tider en del varme. Der er derfor lavet en løsning således at skolen kan udnytte varmen fra inverteren når det er nødvendigt ellers bliver den varme luft blæst ud i det fri.

Solcelleanlægget producerer årligt 76.495kWh.

FP Alu & Glas i Viborg kom med en opgave på at lave et solcelleanlæg til NOE’s nye domicil. Solcelleanlægget er opdelt i to, et på taget og et på facaden. Samlet set er solcelleanlægget på 13,82kWp og producerer årligt 12.248kWh.

Solcelleanlægget til Bjerregrav Friskole blev solgt i slutningen af 2012. Montagen af solcelleanlægget startede i februar 2013 og det blev startet op i starten af marts 2013.

Solcelleanlægget er på 51,5kWp og det var kalkuleret at det ville producerer 47.505kWh på årsbasis. De har dog d. 6/12/2013 produceret 49.750kWh, hvilket næsten er 5 % mere end det Vi-Ka Teknik havde lovet og der mangler endda stadig produktionen fra december, januar og februar som også skal lægges til.

Vi-Ka Teknik har lavet solcelleanlæg på Valsgaard skole af 2 omgange. Første gang var i sommeren 2012, hvor der blev lavet et 22,2kWp solcelleanlæg, som har en årlig produktion på 21.034kWh.

Den næste etape blev lavet i 2013, hvor der blev yderligere 67,25kWp, som har en årlig produktion på 52.285kWh.

I alt producerer Valsgaard skoles solcelleanlæg 73.319kWh.

I sommeren 2013 fik Vi-Ka Teknik til opgave af Mariagerfjord kommune at opsætte et solcelleanlæg på Bymarkskolen i Hobro.

Dette solcelleanlæg er det største Vi-Ka Teknik har lavet til dato. Solcellemodulerne er placeret på skolens nyeste bygning, hvor der er fladt tagpaptag. Modulerne er fastgjort ved hjælp af et letvægtsballastsystem, som gør at der ikke er lavet nogle gennembrydninger i tagpappen. Solcelleanlægget består af 520 stk. sorte monokrystallinske solcellemoduler på 250Wp pr. stk. og to store centralinverterer fra Fronius på henholdsvis 60kW og 48kW.

Solcelleanlægget har en årlig produktion på 118.282kWh.